banner-cairo fair2019.jpg

 


ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจขยายโอกาสทางการค้า
สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
Cairo International Fair ครั้งที่ 52
ระหว่างวันที่ 20 - 29 มีนาคม 2562
ณ Cairo International Convention Center Nasr City กรุงไคโร


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทั้งนี้ ผู้จัดงานได้เสนอส่วนลดพิเศษให้กับคูหาจากประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
พร้อมจัดส่งสำเนาเอกสารการสมัครให้ สคต.ไคโรทราบที่ ditpcairo@gmail.com

- กรณีจองพื้นที่ตั้งแต่ 50-99 ตารางเมตร ได้ส่วนลด 10%
- กรณีจองพื้นที่ตั้งแต่ 100-149 ตารางเมตร ได้ส่วนลด 20%
- กรณีจองพื้นที่ตั้งแต่ 150-199 ตารางเมตร ได้ส่วนลด 30%

www.cairofair.com

รายละเอียดงาน >> คลิ๊ก